PRIVACY BELEID

Ons bedrijf is begaan met uw persoonlijke gegevens en de relatie met de klanten, prospects en partners. Wij streven er dan ook naar uw persoonsgegevens op transparante wijze te verwerken. Deze verklaring licht uw wettelijke rechten en plichten toe. Vriendelijk verzoek de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen.

I. BEGRIPPEN 

Onderstaand gegevensverwerkingsbeleid hanteert de volgende begrippen:

  • Persoonsgegevens: iedere informatie die een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betreft (bv. naam, e-mailadres, mobiel nummer, enz.)
  • Verwerking: bewerking van persoonsgegevens (verzamelen, vastleggen, bewaren, vernietigen, wissen, enz.)

II. WETTELIJKE VERMELDINGEN

Ons bedrijf heet LobbyZ.
Het staat geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0677.950.915
Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd in Sint-Gillis, Brugmannlaan 27/6.

III. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID BIJ DE VERWERKING 

Als verwerkingsverantwoordelijke is ons bedrijf verplicht de wettelijke voorschriften na te leven inzake de verwerking van gegevens voor doeleinden die het als onderneming zelf bepaalt. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn klanten, prospects of partners.

Als u vragen hebt over de verwerking en het gebruik van uw gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het e-mail adres info@cleanairsafe.com

IV. DE OVER U GEBRUIKTE GEGEVENS 

Ons bedrijf verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden.
Om u te kunnen identificeren, contact met u op te nemen en u efficiënt van dienst te zijn, verzamelen wij de volgende gegevens:

Wij gebruiken eveneens openbare gegevens of gegevens die bij derden werden ingezameld. Die gegevens kunnen openbaar zijn – bijvoorbeeld gegevens over de bestuurders van een bedrijf. Ook kan het zijn dat u zelf bepaalde gegevens openbaar hebt gemaakt (op sociale netwerken, bijvoorbeeld).

Ons bedrijf kan ook gegevens kopen van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige verzameling van de informatie die zij ons verstrekken. Dergelijke gegevens worden gebruikt voor direct marketing of om de juistheid te controleren van de informatie waarover wij beschikken. 

Uw persoonlijke belangstelling voor onze producten en diensten wordt opgeslagen in cookies, die vervolgens worden gelezen wanneer u onze site bezoekt. Dit gebeurt anoniem. U kunt dus niet worden geïdentificeerd. 

Als u niet wilt dat ons bedrijf informatie over uw bezoek verzamelt, opslaat en analyseert, kunt u daar op elk moment bezwaar tegen maken voor de toekomst (opt-out). Om technische redenen kan een opt-out-cookie alleen worden gebruikt met de browser waarin het is geïnstalleerd. Als u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out-optie opnieuw activeren.

V. RECHTMATIG BELANG

Ons bedrijf moet kunnen functioneren als een onderneming. De Europese verordening gegevensbescherming heeft het over “rechtmatige belangen”. Een reeks rechtmatige belangen vormt de basis van de verwerking die wij als commerciële onderneming verrichten. Wij willen de kwaliteit van onze diensten waarborgen door de gevolgen die een dergelijke verwerking kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer af te wegen tegen de rechtmatige belangen van elke onderneming. 

Indien u desondanks bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de rechten uitoefenen die de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens u biedt.

VI. ONZE ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS

Voor de uitvoering van een aantal bewerkingen doen wij een beroep op:

  • leveranciers
  • of onderaannemers (deskundigen, accountants, incassobedrijven, enz.)

Wij doen het nodige om samen te werken met betrouwbare partners en leveranciers die een voldoende mate van beveiliging bieden om onze gegevens en die van onze klanten te beschermen.

Uw gegevens worden opgeslagen:

  • op papier in onze kantoren
  • op een harde schijf in onze kantoren
  • in een beschermde Cloud

VII. RECHTEN VAN DE KLANT EN DE UITOEFENING DAARVAN 

De EU-verordening verleent klanten en prospects de volgende rechten:

Recht op raadpleging van de gegevens

U kunt de gegevens die wij over u verwerken, inzien. Indien u gebruik maakt van dit toegangsrecht, zullen wij trachten u een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens te geven. Sommige gegevens kunnen echter uit onze bestanden zijn gewist. Evenzo is het mogelijk dat sommige gegevens die op back-upmedia zijn opgeslagen, na verloop van tijd niet meer kunnen worden hersteld.

Recht op correctie van gegevens

U kunt de voornoemde verwerkingsverantwoordelijke verzoeken uw gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Recht om bezwaar te maken tegen een specifiek gebruik

Als u bezwaar maakt tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze rechtmatige belangen, kunt u zich verzetten tegen een specifiek gebruik. Er zijn echter gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn gegevens te verwerken.

Recht om gegevens te laten wissen

Indien u vermoedt dat sommige gegevens op ongepaste wijze worden verwerkt, kunt u verzoeken dat deze gegevens worden gewist. Er zijn echter gevallen waarin het wissen van gegevens wettelijk niet is toegestaan.

Recht om bezwaar te maken tegen automatische verwerking

U kunt zich verzetten tegen geautomatiseerde verwerking. Neem contact met ons op om samen te bepalen hoe we het beste op uw verzoek kunnen ingaan. Sommige verwerkingen zijn inderdaad geautomatiseerd om u beter van dienst te zijn.

Wees duidelijk en nauwkeurig in het verzoek dat u doet wanneer u de verscheidene rechten uitoefent. En gelieve uw identiteit te bewijzen.

Hebt u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Neem contact met ons op via e-mail op het adres info@cleanairsafe.com.